Balanserad ventilation

Varför ventilera?

Det finns två huvudargument för ventilation:

Luften ska vara frisk, behaglig och bidra till god hälsa.
Luften ska motverka att det uppstår fuktskador i byggnaden i form av mögel, svamp eller andra otrevligheter såsom kondens på vinden.

Ventilationen tillför bostaden frisk luft och bortför inneluft som är förorenad av människor, djur, material, maskiner etc. Det är viktigt att komma ihåg att tillförd luft är renare än uteluften oavsett föroreningsgrad på uteluften. Pollenallergiker upplever ofta att inneluft är bättre är uteluft oavsett föroreningsgrad. Ventilationen ska också bidra till att bortföra överskottsvärme.

Problem vid dålig ventilation:

1. Instängd, unken luft
2. Lukt från grannbostaden
3. Lukt från kök eller toalett
4. Kondens på insidan av fönstren
5. Fuktfläckar på fönsterkarmar
6. Mögel i kalla hörn, bakom skåp och möbler mot yttervägg

Back to Top
MENU