FÖRETAG.

Vad gör Falkenbergs Plåtslageri

  • solderen

  • AB Falkenberg Plåtslageris målsättning är att tillgodose kundens behov i varje enskilt ärende, litet som stort.
  • Våra kunder ska kunna lita på att produkter och tjänster levereras i rätt tid och med rätt kvalitet.
  • Strävan är att alltid utföra arbetsuppgifterna rätt från början.
  • Kunden skall alltid stå i fokus då varje nöjd kund är den bästa referens vi kan få.
Falkenbergs Plåtslageri eftersträvar att:

  • använda återvinningsbara och miljödeklarerade produkter.
  • beakta entreprenörers och leverantörers miljöpolicy.
  • ständigt förbättra företagets miljöprestanda.
  • källsortera överblivet material.
  • sätta arbetsmiljön i fokus i det dagliga arbetet.

Som framgår av vår miljöpolicy arbetar vi med kretsloppstänkande och ständiga miljöförbättringar.

Välkommen till oss

AB Falkenbergs Plåtslageri grundades 1966 av Uno Johansson. Vi utför allehanda jobb inom plåt och ventilation. Företaget ägs idag av tredje generationens plåtslagare Henrik Unosson och Joakim Axelsson.

Våra kunder finns i huvudsak i Falkenberg med omnejd och består av företag, industrier, byggmästare och privatpersoner.

Företaget har en lift med en kapacitet på 16 meter samt elva servicebilar. Vi är 21 anställda på företaget varav 9 är plåtslagare och 6 arbetar med ventilation. Samtliga plåtslagare utom två har börjat som lärlingar och åtta av oss har tagit gesällprov.
I verkstaden finns all nödvändig utrustning för att utföra gediget plåtslageriarbete.

Bland företagskunder inom Falkenbergsområdet kan nämnas SCA, AB Torsåsens Fågelprodukter, Carlsberg och Falkenbergs Tryckeri. Vi samarbetar med alla byggföretag.

Vi ser positivt på framtiden och försöker ligga steget före vad gäller utbildning och kvalitetstänkande. År 2007 belönade Dagens Industri vår snabba tillväxt med att göra oss till ett Gasellföretag.

Back to Top
MENU